G-M9FD6FL93W

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu

Yayınlanma Tarihi : Google News
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında
çalıştırılmak üzere 122 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Alımlar, Mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik
görevlisi, büro personeli, avukat ve destek personeli olmak üzere 6 farklı
pozisyonda gerçekleştirilecek.

Başvurular 29 Mayıs 2024 – 9 Haziran 2024 tarihleri arasında
e-Devlet üzerinden yapılacak.

 

VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel
Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 29/05/2024–09/06/2024
tarihleri arasında alınacak.

 

VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin
(A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu
olumlu olmak.

3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel
nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına
girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış
olmak.

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35
yaşını doldurmamış olmak. (09.06.1989 ve sonrası doğumlu olanlar.)

6- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli
bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden
sağlık kurulu raporu istenilecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde
belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu
raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik
bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine
engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini
yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi
gerekmektedir.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya
yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya
meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuru yapacağı
pozisyon ile aynı ünvanda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
(Örneğin başka bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi
olarak çalışanların, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuruları kabul
edilmeyecektir.)

10- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar
için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin
bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

12- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz
edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi
iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BİHA