G-M9FD6FL93W

Şanlıurfa Tabipler Odasından Önemli Açıklama Hekimler Kısıtlanamaz

Yayınlanma Tarihi : Google News

Şanlıurfa Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın muayenehanesi olan doktorların özel hastanelerdeki tedavi ve ameliyat uygulamalarına sınırlama getirmesine, düzenlediği basın toplantısı ile tepki gösterdi.

Şanlıurfa Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı tarafından özel muayenehanesi olan doktorlar hakkında yayımlanan yönetmeliğe ilişkin basın açıklaması yaptı.

Şanlıurfa Tabip Odası İlhan Diken Eğitim Salonu’ndan yapılan açıklamayı grup adına Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ebru Kirazoğlu yaptı.

Kirazoğlu, yönetmelik değişikliklerinin, hekimin güvencesi olan serbest çalışma hakkını kısıtladığına dikkat çekerek, hekimlerin, büyük sağlık sermayesinin kıskacına alınmaya çalışıldığının kaydetti.

Kirazoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik 06.10.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Sağlık Bakanlığı, bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi amacı ile hastalarını özel hastanelere ve tip merkezlerine yatırmaları, ameliyat ve girişimsel işlem yapmalarını yeni koşullara bağlayarak neredeyse imkansız hale getirdi. Bu düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklanamadı.

‘KISITLANACAĞIZ’

Bu yönetmelik değişikliği muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir. Bilindiği gibi hastaların teşhis ve tedavisi 1219 sayılı yasaya göre; mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir.

 

ÖZLEŞME YAPMAMIZ GEREKECEK’

Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri ancak özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecektir. Boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı o branştaki toplam uzman hekim kadro sayısının ancak yüzde 15’i kadar hekim ile sözleşme imzalanması mümkün olacaktır. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birini geçemeyecek şekilde yapılabilecektir.

‘ÇALIŞMAMIZ ENGELLENECEK’

Bu düzenlemelere göre 4 bini İstanbul’da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500’ü hastanelerle sözleşme yapabilecektir. Bu durum, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına gelmektedir. Son zamanlarda hekimlerin gerek özel hastanelerde şirket kurarak çalışmaya zorlanmaları ve hak kayıplarına sağlıkta şiddet artışı nedeniyle muayenehanede serbest uğramaları, gerekse kamudaki çalışma koşulları ve çalışmaya yöneldiği bilinmektedir. Hekimler, büyük sağlık sermayesinin kıskacına alınmak istenmektedir!

‘SAĞLIK BAKANLIĞI VAZGEÇMELİ’

Sağlık Bakanlığını; Anayasa ve ilgili yasalara aykırı olan serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptale çağırıyoruz. Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve uzmanlık dernekleri olarak; bu yönetmelik değişikliğini kabul etmediğimizi, serbest çalışan hekimlerin haklarını korumak amacıyla her türlü yasal girişimde bulunacağımızı ve bu düzenlemeler geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Kaynak: şanlıurfatv.com