G-M9FD6FL93W

Şanlıurfa Tabip Odasından içme suyu açıklaması!

Yayınlanma Tarihi : Google News
Şanlıurfa Tabip Odasından içme suyu açıklaması!

Şanlıurfa’da içme sularında yaşanan tat ve kokuya
ilişkin son günlerde şikayetler söz konusuydu. 

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresinden (ŞUSKİ)
geçtiğimiz günlerde il geneline verilen sudan alınan numunelerin Gaziantep ve
Şanlıurfa Hıfzıssıhha laboratuvarlarında analiz edildiğini ve sonuçların uygun
çıktığını duyurmuştu.

Şanlıurfa Tabip Odası da, son günlerde artan tat ve
koku şikayetlerini ele alarak ŞUSKİ’den elde edilen verileri değerlendirdiği
bir rapor yayınladı. Rapora göre, ŞUSKİ’den alınan verilere dayanarak
hazırlanan raporda, arıtma tesisinden gelen içme sularında toplum sağlığını
tehlikeye düşürecek bir sorun tespit edilmediği belirtildi.

Rapor, ŞUSKİ’nin il geneline yayılan su numunelerinin Gaziantep ve
Şanlıurfa Hıfzıssıhha laboratuvarlarında analiz edildiğini ve sonuçlarının
uygun çıktığını gösterdiğini açıkladı. Ayrıca, son üç aylık kontrol ve
denetleme izleme raporlarının incelendiği ve herhangi bir uygunsuzluk tespit
edilmediği vurgulandı.

Şanlıurfa
Tabip Odası, toplum sağlığını korumak adına ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret
ederek bilgi aldı ve sahada çalışan üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Elde
edilen su analiz sonuçları ve saha verileri, Harran Üniversitesi Halk Sağlığı
ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Koruk koordinatörlüğünde değerlendirildi.

HERHANGİ BİR
OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Rapor,
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan son üç aylık kontrol ve
denetleme izleme raporlarının incelendiğini ve herhangi bir olumsuzluk tespit
edilmediğini belirtti. Ayrıca, arıtma tesisinde yapılan analizlerin sonuçlarının
mevzuatta belirlenen sınırları aşmadığı ifade edildi.

Kontrol
izlemeleri sonucunda, üç merkez ilçeden alınan 170 numunenin analiz edildiği ve
sadece bir numunede 15 Mayıs 2024 tarihinde koliform bakteriye rastlandığı
tespit edildi. Ancak, bu durumun toplum sağlığını tehdit edecek düzeyde
olmadığı rapor edildi.

Rapor,
şebekeden sağlanan suyun toplum sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluğa
neden olmadığını vurgulayarak, temiz içme suyunun halk sağlığı için kritik bir
öneme sahip olduğunu ve belediyelerin bu konuda sorumlulukları olduğunu
hatırlattı.