G-M9FD6FL93W

Şanlıurfa’da veteriner hekimlerden yasa tasarısına tepki!

Yayınlanma Tarihi : Google News
Şanlıurfa’da veteriner hekimlerden yasa tasarısına tepki!

Şanlıurfa Veterine Hekimler Odası Başkanı
Abdullah Açıkgöz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve
Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın iş birliğinde
Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin yasa değişiklik tasarısı ile ilgili
açıklama yaptı.

Açıkgöz, tasarı hazırlanırken hiçbir meslek
odasının görüşünün alınmadığını vurgulayarak, taslağın sahadan ve
bilimsellikten uzak olduğunu, uygulanmasının mümkün olmadığını ve toplum
vicdanını rahatsız ettiğini savundu.
 

Açıkgöz, “Yasalar öldürmez, yaşatır, meslek
yeminimize bağlı kalacağız, yaşatacağız!” ifadelerine yer verdi.

AÇIKGÖZ:
20 YIL ÖNCE YAŞANANLARA BENZER BİR TABLO OLUŞTURACAK

Açıkgöz, 2004 yılında çıkan 5199 sayılı Hayvan Koruma
Kanunu’nun sahipsiz hayvanların insani olmayan yöntemlerle yok edilmesini
yasakladığını hatırlatarak, yeni taslağın bu kazanımları geri götüreceğini ve
20 yıl önce yaşananlara benzer bir tablo oluşturacağını söylei
“Açıkgöz, taslağın en büyük
sakıncaları olarak şunları sıraladı:

Sahipsiz hayvanların barınak adı altındaki yerlere
toplatılması

Kısırlaştırmanın maliyetli olacağı gerekçe gösterilerek
hayvanların dişi-erkek olarak ayrılması

Barınaklara toplanan hayvanların sahiplendirilmeye
çalışılması

30 gün sonra sahiplenilmeyenlerin ise ötanazi yapılarak
öldürülmesi”

Açıkgöz, bu uygulamaların 2004 yılı öncesi sokaklarda
yapılan itlaflardan hiçbir farkı olmadığını ve veteriner hekimler olarak bu
yasanın çıkması halinde bile ötanazi yapmayacaklarını açıkça belirtti.

ÇÖZÜM
ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Açıkgöz, taslağa karşı çözüm
önerilerini de sıraladı:

“Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire
Başkanlığı ve diğer belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması

Geçici Bakımevi kapasitesini karşılar sayıda veteriner
hekim, hayvan sağlığı yardımcı personeli ve işçi personel istihdamı

İhtiyaç duyulan bölgelerde veteriner fakülteleri ve
serbest veteriner hekimlerden kısırlaştırma çalışmalarında destek alınması

Sahipli hayvanlar da dahil olmak üzere kontrolsüz üreme
ve denetimsiz ticari satışların önüne geçilmesi

Sahipsiz kedi ve köpeklerin sokaktan sahiplenilmesi
özendirilmesi

Çevreye uyum gösteremeyen, yaşlı, zayıf, engelli vb.
köpekler ve kediler sahiplendirilinceye kadar veya hayatları boyunca bakımevlerinde
kalması

Hayvan sahiplenme şartlarının yeniden düzenlenmesi

Sokağa terkedilen hayvanlara ilişkin hayvan sahiplerine
ciddi yaptırımlar uygulanması

Önemli bir sokak hayvanı kaynağı olan kırsal yerleşim
alanları ile tarım işletmelerindeki hayvanların denetim altına alınması

Sahiplendirmenin özendirilmesi ve devletin bu konuda
destek vermesi”

Açıkgöz, çözüm için başta meslek örgütleri olmak üzere
sivil toplum örgütleri ve diğer gönüllülerden yardım alınması gerektiğini ve
destekleri istismar eden kişi ve kurumların denetlenmesi gerektiğini vurguladı.