reklam
reklam

Şanlıurfa Balıklıgöl Platosunun genel alan yönetimi 25 yıllığına Şanlıurfa Valiliğine tahsis edildi.

Yayınlanma Tarihi : Google News
blank
reklam

Şanlıurfa Balıklıgöl Platosunun genel alan yönetimi 25 yıllığına Şanlıurfa Valiliğine tahsis edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi gerçekleşti.

Toplantı, Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi.

Toplantıda, Eyyübiye ilçesi, Yeni Mahalle 509 ada 65, 66 ve 69 nolu parsellerin tamamı ve bu parseller üzerinde bulunan işletmelerin yeniden işlevlendirilmesi için Şanlıurfa Valiliğine tahsis edilmesi konulu madde görüşüldü. Meclis üyelerine sunulan madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan karara göre, Dergah-Balıklıgöl Kent Platosu alanının temizlik, güvenlik, bahçıvanlık hizmetleri ile alanın yönetimi 25 yıllığına Şanlıurfa Valiliğine tahsis edildi.

 

TARİHİ YAPI TEK ELDEN YÖNETİLECEK

İlgili maddede şu ifadeler yer aldı:

“Dergah-Balıklıgöl Kent Platosu alanında bulunan ve mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Eyyübiye ilçesine, Yeni Mahalle 509 ada 65, 66 ve 69 nolu parsellerin tamamı ve bu parseller üzerinde bulunan işletmelerin yeniden işlevlendirilmesi için Şanlıurfa Valiliğine tahsis edilmesi hükmüne istinaden ilgili parsellerin tamamı Şanlıurfa Valiliğine tahsis edilmesi ilgi sayılı yazı talep edilmekte.

Makamınızca uygun görülmesi halinde yukarıda belirtildiği gibi belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde ve 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi ‘Taşınmazın mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisi kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde ayni hak tesisine karar vermek’ hükmü gereği mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Eyyübiye ilçesi, Yeni Mahallesi 509 ada 65, 66 ve 69 numaralı parseller üzerinde bulunan işletmeler ile birlikte parsellerin tamamının Dergah-Balıklıgöl Kent Platosu alanının temizlik, güvenlik, bahçıvanlık hizmetleri, genel sorunlar ile ilgilenmek ve alanın yönetiminin tek elden sağlanması amacıyla 25 yıllığına Şanlıurfa Valiliğine tahsisi için yazımız ve eklerinin belediye meclisine havalesi olurlarınıza arz ederim”.

Kaynak: şanlıurfatv.com

reklam