G-M9FD6FL93W

Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları başladı

Yayınlanma Tarihi : Google News
Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları başladı

Milli Eğitim
Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme
işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
Buna göre başvurular 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden
alınacak.
Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

İL İÇİ YER
DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular
mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik
Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya
personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak
suretiyle yapılacak.

Öğretmenler,
il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih
edebilecekler.

1.
Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç
yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında
sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda
öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek
olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi
itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında
öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek
olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık
çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

ATAMA
SÜRECİNE DAİR

İl içi yer
değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü
olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.
İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet
puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde
sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha
önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak
öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.