G-M9FD6FL93W

Deprem bölgesi için borç yapılandırma kararı

Yayınlanma Tarihi : Google News
Deprem bölgesi için borç yapılandırma kararı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş,
Malatya illeri ile Gaziantep iline bağlı İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki
vergi mükellefleri, ‘mücbir sebep’ kapsamında değerlendirildi.

Bu doğrultuda, mükelleflerin
borçları için başvurular ile peşin ödeme dahil olmak üzere ilk taksit ödemeleri
31 Aralık 2024 Salı gününe kadar uzatıldı.

Mücbir sebep hali nedeniyle 6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos
2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerden birincisinin ödeme
süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ay olarak belirlendi.

Mücbir sebep durumu nedeniyle, 6 Şubat 2023 ile 31
Ağustos 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerden birincisinin
ödeme süresi, mücbir sebep durumunun sona erdiği tarihi izleyen ay olarak
belirlendi. Ayrıca, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden
aylık dönemler halinde azami on iki aya kadar uzatıldı.