G-M9FD6FL93W

Coşkun: İsraf önlensin istihdam öncelensin

Yayınlanma Tarihi : Google News
Coşkun: İsraf önlensin istihdam öncelensin

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Şanlıurfa İl
Başkanı İbrahim Coşkun, açıklanan “Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi”
hakkında açıklama yaptı.

Coşkun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve
Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından kamu giderlerinde tasarruf
sağlanmasına, kaynakların ekonomik kullanılmasına, verimliliğin artırılmasına,
israfın önlenmesine ve enflasyon artışının engellenmesine yönelik Kamuda
Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı. Kaynakların etkin kullanımı noktasında
toplumun her bir ferdine ve üzerimize düşen sorumluluğun; deprem bölgesinin
tekrar inşası ve ihyası noktasında birlik, beraberlik ve dayanışma hukukumuzun
güçlü tutularak ortaya konulması gerektiğinin bilincindeyiz. 85 milyon
vatandaşımızın alın terinden, üretiminden ve gelirinden oluşan Bütçenin; adil
dağılım sağlayacak şekilde etkin kullanılmasını ve kaynakların hiçbir şekilde
israf edilmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu minvalde; israfı önlemeye,
üretimi artırmaya, kaynakları etkin kullanmaya, gelir-gider dengesini
sağlamaya, 6 Şubat depremlerinin etkisinin giderilmesine ve toplumsal bilincin
oluşturulmasında kamunun örnek teşkil etmesine yönelik kamuda tasarruf
kültürünün sağlanması iradesini destekliyoruz. Tasarrufa konu edilen
içeriklerin öncelik ve önem sıralaması noktasında da aynı sorumluluk bilinciyle
hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor, emekten tasarruf edilmemesi
gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. İstikrar içerisinde büyüme hedefi
ve bu büyümeyi sağlayacak emek ve alın teri gayreti birbirinden bağımsız
düşünülmemelidir. Kamuda personel istihdamının emekli olanlarla
sınırlandırılması hususunda alınan tedbirler, aynı zamanda kamu hizmeti için
gerekli personel ihtiyacına yönelik de kısıtlamalar içermektedir. Artan nüfus
ve kamu hizmeti gerekliliği birlikte değerlendirildiğinde; başta sağlık,
eğitim, tarım ve yatırım alanlarına ilişkin personel ihtiyacı tasarrufa konu
edilmemeli, kamunun gerek duyduğu personel istihdamı emekli olan kadar değil
kamu hizmetinin ihtiyacı kadar yapılmalıdır. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma
başlığı altında yapılacak olan düzenleme esnek istihdamla ilişkilendirilmemeli,
mevzuatta yer alan fakat uygulanmasına imkân tanınmayan yarım zamanlı çalışma
hakkının düzenlemesi yapılmalı, esnek ve uzaktan çalışma hizmetine bağlı olarak
oluşabilecek maliyet personele yüklenmemelidir.

Diğer taraftan, 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren kazanım
haline dönüştürdüğümüz “Servis Hizmeti” noktasında hükmün açıklığı ve netliği
göz önünde bulundurularak; tasarruf paketi toplu sözleşme hükümlerini
engelleyecek bir yapıya dönüşmemeli, kamu kurum ve kuruluşlarında keyfi olarak
personeli mağdur edecek düzenlemelere de fırsat verilmemelidir. Büyükşehirler
başta olmak üzere toplu taşıma ve ulaşım altyapısı dikkate alınarak hem kamu
görevlilerini hem de diğer bireyleri olumsuz etkileyecek ve toplumsal maliyet
üretecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Kamu lojmanları kira bedellerinin
güncellenmesine ilişkin çalışma yapılırken, kamu görevlilerimizin giderlerini
artırmaya yönelik tedbirler yerine alım gücünü yükseltecek, giderleri azaltacak
ve sosyal devlet ilkesini göz ardı etmeyecek uygulamalar hayata geçirilmelidir.
Kamu harcamaları kadar kamu gelirlerinin de bireyler üzerindeki adil bölüşümü
desteklemesi, vergide adaleti tesis etmesi ve gelir dağılımında adaleti
sağlaması gerekmektedir. Bu çerçevede atılacak en önemli adımların başında
vergi düzenlemeleri gelmeli ve vergide adaleti sağlayacak reformlar hayata
geçirilmelidir. Tasarruf Tedbiri paketi uygulamaya geçirilirken; kamu
görevlilerinin çalışma koşullarında ve kamu hizmetinin sunumunda aksamaya
sebebiyet vermeyecek, toplu sözleşme özerkliğini, hukukunu ve teamülünü
engellemeyecek ve tasarruf gerekçesiyle sosyal maliyet üretmeyecek şekilde
sonuçlandırılmalıdır”.